Software voor uw Boekhouding: BAC-Finad

Grootboek, Debiteuren en Crediteuren.

TEAMwerk

Met deze complete en betaalbare software voor uw boekhouding kunt u :

 • Snel en eenvoudig uw boekhouding bijhouden
 • Import van bankmutaties via MT940 bestand, import iDeal/PayPal betalingen
 • Snel betalen van inkoopfacturen, door aanmaak SEPA credit transfer bestand
 • Direct inzicht in winstgevendheid, openstaande posten etc.
 • Volledig gekoppeld met Excel, voor zowel import als export
 • Overzichten direct als PDF aan te maken, voor snelle uitwisseling met b.v. uw accountant
 • Standaard overzichten en eigen rapport manager aanwezig
werkplek met boekhouding

Onderstaande functies zijn binnen BAC-Finad opgenomen (huidige versie 7.0)

Algemeen

 • Afscherming functies en informatie door middel van gebruikersnaam en wachtwoord
 • Importeren van bankmutaties via MT940 en memoriaal mutaties via Excel (bijvoorbeeld openstaande posten beginbalans -als u start met Finad-)
 • Volledig geïntegreerd met Excel (import en export)
 • Mogelijkheid tot aanmaak PDF bestanden van overzichten
 • Onbeperkt aantal administraties en in te voeren gegevens
 • Ingebouwde rapport manager
 • Schermresolutie van minimaal 1024×768
 • Intern geheugen minimaal 512Mb
 • geen SQL server nodig!
 • Multi-user, toegankelijk voor meerdere gebruikers

werkplek met boekhouding

Grootboek

 • Vrij indeelbaar rekeningschema (import via Excel mogelijk);
 • Voorkeuren bij het boeken (btw etc.) kunnen per rekening worden vastgelegd;
 • Balans, Winst&Verlies (resultatenrekening) ook per periode opvraagbaar;
 • Balans, Winst&Verlies ook opvraagbaar op basis van boekingen in dossier administratie (projecten);
 • Proef- en Saldibalans;
 • Zowel Tussentijds- en Historisch overzicht (grootboekkaarten), direct inzage in de mutaties per rekening;
 • BTW aangifte;
 • Aanmaak PDF bestand van overzichten;
 • Import en export mogelijkheden via Excel;

Debiteuren

 • Uitgebreide informatie per debiteur vast te leggen (import via Excel mogelijk), waaronder een infoveld;
 • Handige mogelijkheid tot het afdrukken van adresetiketten, via labelprinter (eventueel van selectie van de debiteuren);
 • Saldilijst, openstaande posten en ouderdomsanalyse;
 • Omzetvergelijking over meerdere jaren mogelijk;
 • Aanmaningen (lay-out aanpasbaar via rapport manager), ook als PDF aan te maken om per email te versturen;
 • Zowel Tussentijds- en Historisch overzicht (debiteurkaarten), direct inzage in de mutaties en openstaande posten per debiteur;
 • Aanmaak PDF bestand van overzichten;
 • Import en export mogelijkheden via Excel;
 • Inlezen debiteuren van BAC-Order;

Crediteuren

 • Uitgebreide informatie per crediteur vast te leggen (import via Excel mogelijk), waaronder kostenrekening, betalingstermijn en infoveld;
 • Handige mogelijkheid tot het afdrukken van adresetiketten, via labelprinter (eventueel van selectie van de crediteuren);
 • Saldilijst, openstaande posten en ouderdomsanalyse;
 • Inkoopvergelijking over meerdere jaren mogelijk;
 • Betalingsoverzicht (Telebanking) en aanmaken SEPA betaalbestand (Credit Transfer) voor import in uw telebankmodule;
 • Zowel Tussentijds- en Historisch overzicht (crediteurkaarten), direct inzage in de mutaties en openstaande posten per crediteur;
 • Aanmaak PDF bestand van overzichten;
 • Import en export mogelijkheden via Excel;
 • Inlezen crediteuren van BAC-Order;

Mutaties

 • Vastleggen van mutaties via diverse dagboeken (Verkoop/Inkoop/Kas/Bank/Memoriaal) in vrij te kiezen periodes;
 • Dagboeken zijn zelf aan te maken, waarbij de werking per dagboek aanpasbaar is;
 • Na ingave mutaties direct inzicht in de gevolgen van de mutaties op de Balans, Winst&Verlies (resultatenrekening), zonder deze te verwerken;
 • Eenvoudig kunnen zoeken naar openstaande posten bij boeken van betalingen en ontvangsten, betalingsverschil direct af kunnen boeken bij kleine verschillen;
 • Import van mutaties (via MT940 en Excel);
 • Import van verkoopfacturen uit BAC-Order;

In het kort:

 • BAC-Finad is eenvoudig en snel in gebruik;
 • Flinke tijdbesparing door import van bankmutaties via MT-940 bestand (u hoeft niet alles meer stuk voor stuk in te voeren);
 • Overzichten zijn op het scherm oproepbaar (waarna ze eventueel kunnen worden afgedrukt);
 • Alle standaard overzichten zijn aanwezig;
 • Handige zoekmethoden voor het afboeken van openstaande posten bij het invoeren van mutaties;
 • Geen beperking op het aantal te voeren administraties of het aantal in te voeren gegevens;
 • Aanmaak van SEPA betaalopdrachten (Credit Transfer) voor import in uw telebank programma;
 • Koppeling met Excel, zowel import als export standaard aanwezig;
schrijven van een order

Prijslijst BAC-Finad

*Licenties zijn nodig voor het aantal gelijktijdige gebruikers van onze software.

alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTWeenmalige kosten*1jaarlijkse kosten*2
BAC-Finad 7.0, pakket en eerste licentie*399,=135,=
BAC-Finad 7.0, tweede licentie (helft aanschafprijs)199,5090,=
BAC-Finad 7.0, derde licentie (één derde aanschafprijs)133,=90,=

*1  Bij de aanschafprijs (eenmalige kosten) is installatie/instructie en aanpassen lay-outs inbegrepen.
U kunt met de eenmalige kosten volledig met het pakket aan de slag. Er zijn geen verdere verborgen kosten!

*2  De jaarlijkse kosten zijn voor het gebruik van de software, alle updates en telefonische/email ondersteuning. Deze kosten zijn vanaf de aanschaf (naar rato) verschuldigd.
Opzeggen van het gebruik van de software dient twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te worden doorgegeven. U kunt dan (in het volgende kalenderjaar) geen gebruik meer van de software maken en deze dus ook niet meer inzien!

BAC Bedrijf Automatiserings Centrum
Van Vredenburchweg 12 
2282 SG Rijswijk Nederland                                 

T+31(0)70 3908877

M+31(0)6 22395540

E-mail: info@b-a-c.nl                        KvK Den Haag: 27104000